Θα προτιμούσες να
να αναπνέεις σαν τον Darth Vader
μιλάς σαν τον Yoda
να αναπνέεις σαν τον Darth Vader
μιλάς σαν τον Yoda
Next Question